RCA – Recovering Couples Anonymous

Baggrund

Recovering Couples Anonymous (RCA) er et 12-Trins Fællesskab for par i helbredelse. Vi er par, som har forpligtet sig til at skabe bedre kommunikation, omsorg og større intimitet i vores parforhold. Vi lider under mange problemer, nogle erkendte, andre ikke, nogle i helbredelse, andre ikke. Vi har også oplevet forskellige niveaer af brud og svigt. Flere af os har været tæt på separation eller skilsmisse. Nogle af os er nye i vores parforhold, og vi ønsker at opbygge en sund intimitet sammen. Vi har alle søgt helbredelse i RCA.

Historie

Thea Recovering Couples Anonymous (RCA) -programmet blev grundlagt i 1988, baseret på principperne for Alcoholics Anonymous.Forskellen mellem RCA og AA er, at RCAs primære formål er at hjælpe par – begge partnere – at finde frihed fra afhængige og ødelæggende relationer. Ved at bruge RCA-programmets værktøjer lærer par at tage ansvar for deres forholds velfærd, opbygge intimitet og finde glæde med hinanden.

Trinene

1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse overfor vort parforhold – at vore liv sammen var
blevet uhåndterlige.
2. Vi kom til at tro på, at en magt større end os selv kunne genoprette vor forpligtelse og
intimitet.
3. Vi tog en beslutning om at lægge vor vilje og vort liv sammen over til Guds omsorg,
sådan som vi opfattede Gud.
4. Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk selvransagelse af vort forhold sammen som et
par.
5. Vi indrømmede overfor Gud, for hinanden og for et andet par, vore fejls sande natur.
6. Vi var fuldstændig parate til at lade Gud fjerne alle disse brist i vor karakter,
kommunikation og omsorg.
7. Vi bad ydmygt Gud om at fjerne vore utilstrækkeligheder.
8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at
gøre det godt igen overfor dem alle.
9. Vi gjorde det godt igen direkte overfor disse mennesker, hvor det var muligt, undtagen
når dette ville skade dem eller andre.
10.Vi fortsatte med at foretage personlig selvransagelse, og når vi tog fejl, indrømmede vi
det straks til vor partner, og andre vi havde gjort fortræd.
11.Vi søgte gennem fælles bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud,
sådan som vi opfattede Gud, idet vi alene bad om kendskab til Guds vilje med os og om
styrken til at udføre den.
12.Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe
dette budskab videre til andre par, og at praktisere disse principper i alle aspekter af
vore liv, vort forhold og vore familier

Kilder: http://www.rcadanmark.dk/

http://www.sagerecoveryaustin.com/recovering-couples-anonymous-sage-recovery-wellness-center/