SAA – Sex Addicts Anonymous

Baggrund

   Den eneste betingelse for at blive medlem af SAA, er et ønske om at holde op med at udleve sin sex-afhængighed.

 • Vores fælles hovedformål er at blive seksuelt sunde og hjælpe andre sex-afhængige til at opnå frihed fra tvangsmæssig seksuel adfærd.
 • SAA er selvforsynende og klarer sig alene ved frivillige bidrag fra medlemmerne, og der betales intet kontingent.
 • SAA er ikke et sted at møde seksuelle partnere. Vi stræber derimod efter seksuel ædruelighed, men vi understreger, at målet ikke er en betingelse for at være med og deltage i mødet, ønsket om ædruelighed er nok.
 • Anonymitet er en hjørnesten i vores fællesskab. Det er et fælles anliggende og en forudsætning for at SAA er et sikkert sted for os alle. Så hvad vi hører og hvem vi ser på et møde, forbliver der når vi går fra det.

Metode

I SAA skaber hvert medlem en unik definition af “seksuel ædruelighed” baseret på at afholde sig fra en personlig liste over tvangssymptomer. Medlemmerne opfordres til at respektere hinandens definitioner af ædruelighed. Mange SAA-medlemmer bruger et “tre cirkel” -koncept til at modellere deres adfærd. Den indre cirkel repræsenterer de tvangsmæssige seksuelle adfærd, der ikke må praktiseres. Indre cirkel adfærd kan omfatte at have sex med en prostitueret , eller optræder med et uskyldigt offer. Den ydre cirkel omfatter seksuelle og ikke-seksuelle adfærd, der kan opfattes som sunde. Yderkreds adfærd kan omfatte sex med en partner i et monogamisk forhold eller få otte timers søvn om natten. Midterste cirkel er ikke usund adfærd, men kan hurtigt føre til en, hvis man er uopmærksom. Middelkreds adfærd kan omfatte at lede efter en prostitueret eller kontakte en gammel sexpartner.

Ud over regelmæssige møder arrangerer SAA også “grænsemøder”. Disse er særlige møder for professionelle plejere som læger, psykoterapeuter og præster, der har brug for at deltage i møder adskilt fra klienter, patienter og sognebørn.

Nogle SAA-medlemmer (et mindretal) kan have en historie med seksuelt misbrug under deres barndom og flere stofmisbrugsproblemer end kontrolgrupper. SAA udgiver bogen Sex Addicts Anonymous . Det er meget udbredt i SAA og er officielt godkendt som deres grundlæggende tekst af ISO af SAA, Inc Literature Committee. Det har fået godkendelse af den årlige konference for gruppedeltagere

Historie

SAA blev grundlagt i 1977 af flere mænd, der ønskede en større følelse af anonymitet end hvad de opfattede i andre tolv trinprogrammer for sexmisbrugere. SAA er åben for alle, der ønsker større kontrol over deres adfærd, og er beregnet til at være trygge for mennesker af alle seksuelle orienteringer.

Trinene

 1.   Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for afhængig seksuel adfærd – at vores liv var blevet uhåndterligt.
 2.           Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne genskabe vores tilregnelighed.
 3.           Vi tog en beslutning om, at lægge vores vilje og vores liv over til Guds omsorg, sådan som vi opfattede Gud.
 4.           Vi foretog en søgende og uforfærdet moralsk selvransagelse.
 5.           Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, vore fejls sande natur.
 6.           Vi var fuldstændig parat til at lade Gud fjerne alle disse karakterdefekter.
 7.           Vi bad ydmygt Gud fjerne vores utilstrækkeligheder.
 8.           Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen.
 9.           Vi gjorde det godt igen overfor disse mennesker, hvor det var muligt, undtagen når dette ville skade dem eller andre.
 10.  Vi fortsatte med at foretage selvransagelse, og når vi fejlede indrømmede vi det straks.
 11.  Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Gud, idet vi bad kun om kendskab til Guds vilje med os og om styrke til at udføre den.
 12.  Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til andre sex-afhængige og at praktisere disse principper i vores liv.

Kilder:

Wikipedia på amerikansk (frit oversat)

http://www.saa-danmark.dk/