OA – Anonyme overspisere

Baggrund

 Anonyme Overspisere er et fællesskab af mennesker,
som, ved at dele erfaring, styrke og håb, er under helbredelse
fra tvangsmæssig overspisning.

Enhver, som har et ønske om at holde op med at spise tvangsmæssigt,
er velkommen. Der betales intet gebyr eller medlemskontingent.

Vi er selvforsynende gennem egne, frivillige bidrag,
idet vi hverken anmoder om eller accepterer bidrag udefra.

OA er ikke tilknyttet nogen offentlig eller privat organisation,
politisk parti, ideologi eller religiøs overbevisning.

Vi tager ikke stilling i uvedkommende sager.

Vort primære formål er at afholde os fra at spise tvangsmæssigt
og at bringe budskabet om helbredelse gennem OA’s Tolv Trin, videre til dem, som stadig lider.

Metode

OA-programmet er baseret på de tolv trin og tolv traditioner af alkoholikere Anonym. Der er foretaget små ændringer for at gøre dem gældende for spiseforstyrrelser, men sådan tilpasning har været minimal. For at tage de tolv trin og praktisere de tolv traditioner anbefaler OA-programlitteraturen at bruge otte “Tools of Recovery”. Disse omfatter en plan for spisning, sponsorering, møder, telefon, skrivning, litteratur, anonymitet og service. Disse værktøjer anses for afgørende for at opnå og opretholde afholdenhed. 

Møder tilbyder en konsensuel validering og tjener til at mindske følelser af skyld og skam . En sponsor giver vejledning gennem OA-programmet og støtter om nødvendigt, men støtter gradvist autonomi hos sponsees. En sponsor bestræber sig på at gøre hans eller hendes arbejde overflødigt.

Historie

OA blev grundlagt af Rozanne S. og to andre kvinder i januar 1960. Organisationens hovedkvarter, eller World Service Office, er beliggende i Rio Rancho, New Mexico. Overeaters Anonym estimerer sit medlemskab på over 60.000 mennesker i omkring 6.500 grupper, der mødes i over 75 lande. OA har udviklet sin egen litteratur specielt til dem, der spiser tvangsfuldt, men bruger også Anonyme Alkoholikeres Bøger Alkoholics Anonymous og Tolv Trin og Tolv Traditioner. Første trin i OA begynder med magtløshed overfor mad; De næste elleve trin er beregnet til at bringe medlemmerne “fysisk, følelsesmæssig og åndelig helbredelse.

Trinene

 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for mad, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.
 2. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv, kunne give os vor sunde fornuft tilbage.
 3. Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede ham.
 4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.
 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.
 6. Vi var helt indstillede på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.
 7. Vi bad ham ydmygt fjerne alle vore fejl.
 8. Vi lavede en liste over de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.
 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.
 10. Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham. Idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om at få styrke til at udføre den.
 12. Når vi som en følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til andre tvangsoverspisere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Overeaters_Anonymous (frit oversat)

http://www.oa-dk.org/