MA – Marijuana Anonymous

Baggrund

Marijuana Anonymous er et fællesskab af mænd og kvinder, som deler erfaring, styrke og håb med hinanden, så vi kan løse vores fælles problem og hjælpe andre væk fra aktiv afhængighed af hash.

Den eneste betingelse for medlemskab er et ønske om at holde op med at bruge hash, der er intet indmeldelsesgebyr eller kontingent. Vi er selvforsynende gennem vor egne bidrag.

MA er ikke tilknyttet nogen religiøs eller verdslig institution eller organisation og har ingen mening om nogen stridigheder og sager udenfor MA.

Vores primære formål er at forblive fri af hash og hjælpe den hashafhængige der stadig lider, til at opnå den samme frihed. Vi kan gøre dette ved at praktisere vore foreslåede 12 Trin til bedring, og ved som en gruppe at lade os lede af de 12 Traditioner.

Historie

Marijuana Anonymous (MA), der blev oprettet i juni 1989 for at løse tvangsmæssig brug af cannabis. Siden starten har MA-fællesskabet fulgt de tolv traditioner og foreslår at praktisere de tolv trin, der begge stammer fra anonyme alkoholikere. Blandt grundlæggerne på den første MA-konference i Morro Bay var delegerede fra Marijuana Rokers Anonymous ( Orange County, Californien ), Marijuana Addicts Anonymous ( San Francisco Bay- området) og Marijuana Anonymous ( Los Angeles County ). Andre eksisterende stipendier fra Seattle og New York City (1974), foldet ind i MA senere.

Marijuana Anonymous oprettet i London UK i 2000.

Trinene

 1.  Vi indrømmede, at vi var magtesløse overfor hash, og at vores liv var blevet uhåndterligt.
 2. Vi kom til at tro, at en magt større  end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage
 3. Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv over i Guds varetægt, sådan som vi opfattede Gud.
 4. Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk liste over os selv.
 5. Vi indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtigt hvordan det forholdt sig med vores fejl.
 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne  alle disse karakterbrister.
 7. Vi bad Gud ydmygt fjerne alle vores fejl.
 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen.
 9. Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.
 10. Vi fortsatte med vores selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Gud, idet vi bad om at få  at vide, hvad der var Guds   mening med os, og om at få styrke  til at udføre den.
 12. Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågning, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til hashafhængige og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.

Kilder:

Wikipedia på engelsk (frit oversat)

http://ma-danmark.dk/