GA – Anonyme Gamblere

Historie

Fællesskabet Anonyme Gamblere blev til, ved et tilfældigt møde mellem to mænd i januar 1957.

De havde begge hver deres rystende historie om sorg og elendighed forårsaget af spil, at fortælle og de besluttede, at mødes regelmæssigt.

Som tiden gik, opdagede de, at ingen af dem havde haft behov for, at give efter for deres lidenskab.

De kunne deraf konkludere, at for at hindre et tilbagefald til spil, var det nødvendigt at frembringe en bestemt ændring i deres personlighed.

Som vejviser brugte de nogle åndelige principper, som tusinder af andre mennesker med et afhængighedsproblem havde benyttet med succes.

For at opretholde deres egen afholdenhed følte de, at det var vigtigt at sprede budskabet om håb til andre ludomaner.

En journalist og tv-kommentator fandt initiativet fornuftigt og værd at omtale, det medførte at det første møde i Anonyme Gamblere blev holdt i september 1957 i Los Angeles, Californien.

Siden voksede bevægelsen støt og grupper blev dannet rundt om I USA.

I maj 1964 var et medlem af GA på en forretningsrejse til England og til et møde samlet af formanden for “ Kirkerådet for spil”.

De to mænd enedes om at indlede et samarbejde for at etablere bevægelsen i England og i juli 1964 blev en gruppe oprettet i London.

Anonyme Gamblere havde hermed etableret sig i Europa.

Metode

Det eneste, der kræves for at blive medlem af GA’s fællesskab, er et ønske om at holde op med at spille.

Vi betaler intet kontingent.

GA klarer sig selv økonomisk i kraft af egne frivillige bidrag.

GA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution.

GA tager ikke stilling til konflikter eller stridsspørgsmål, og vil hverken bekæmpe eller støtte uvedkommende sager.

Vort eneste mål er at holde os spille-fri og hjælpe andre til at opnå spillefrihed.

På GA-møderne taler vi for os og om os selv.

Vi er kun eksperter på vores eget liv og historie. Vi kan fortælle og dele vores egne erfaringer, og om hvordan vi prøver at leve programmet, hvordan det virker for os – og hvad GA har gjort for os. 

Ingen taler for GA som helhed.

På GA-møderne prøver vi at undgå at svælge i alle vores problemer, fejl og mangler, men bruger møderne som en kilde til at frigøre os fra dem på.

Vi bruger begrebet ”S I N D S R O” – og vores muligheder for at få ro i sindet baserer sig blandt andet på vores evne til at leve med uløste problemer.

På GA-møderne respekterer vi anonymitet, og vi stiller ingen spørgsmål. Alt hvad vi hører på møderne, og i samtaler med andre GA-medlemmer, er fortroligt og må ikke videregives til nogen. Hverken andre GA-medlemmer, din partner, familie eller venner.

På GA-møderne stræber vi efter en atmosfære af åbenhed, tillid, kærlighed og accept.

Du bestemmer selv, hvor meget eller hvor lidt, du har lyst til at fortælle.

Trinene

1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for spil, og at vi ikke kunne klare vores eget liv.

2. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

3. Vi besluttede, at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham.

4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk og økonomisk selvransagelse.

5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.

7. Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.

8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.

9. Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.

10. Vi fortsatte med vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

11. Vi søgte gennem bøn og meditation, at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os og om styrke til at udføre den.

12. Når vi som følge af disse trin, havde haft en åndelig opvågen, forsøgte vi, at bringe budskabet videre til andre spillere og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.

Kilde: http://gamblersanonymous.dk