CoDA

CoDA – anonyme medafhængige

Baggrund

CoDA er et fællesskab af mænd og kvinder hvis fælles formål er at udvikle sunde forhold. Den eneste betingelse for medlemskab er et ønske om sunde og tilfredsstillende forhold. Vi samles for at støtte og dele med hinanden i en rejse i selvopdagelse – at lære at elske selvet. At leve programmet tillader hver af os at blive stadigt mere ærlige over for os selv om vores personlige historie og vores med-afhængige mønstre.

Vi beror på de Tolv Trin og Tolv Traditioner for viden og visdom. Dette er principperne i vores program og vejledning i at udvikle ærlige og tilfredsstillende forhold med os selv og andre. I CoDA lærer hver af os at bygge en bro til en Højere Magt efter vores eget koncept, og vi tillader andre det samme privilegium.

Denne fornyelsesproces er en gave af helbredelse for os. Ved aktivt at arbejde med CoDA programmet kommer vi hver især til at opleve en ny glæde, accept og sindsro i vores liv.

Historie

Co-Dependents Anonymous ( CoDA ) er et tolv-trins program for mennesker, der har et fælles ønske om at udvikle funktionelle og sunde relationer. Det første CoDA-møde med deltagelse af 30 personer blev afholdt den 22. oktober 1986 i Phoenix, Arizona. I løbet af fire uger var der 100 personer, og før året var der op til 120 grupper. CoDA afholdt sin første nationale servicekonference næste år med 29 repræsentanter fra syv stater. CoDA har stabiliseret sig på omkring tusind møder i USA og med møder, der er aktive i 60 andre lande og flere online. 

CoDA selv undgår stramt definerende medafhængighed, og forståelsen af ​​medafhængighed med CoDA fortsætter med at tilpasse sig over tid. I 1991 offentliggjorde Charles Whitfield en 38-punkts Likert- type checkliste baseret på 1989-versionen af ​​CoDA pamflet, “What is Co-Dependency?” kendt som Co-Dependents Anonym Checklist. Senere undersøgelser fandt resultater fra personer, der gennemførte Co-Dependents Anonym Checklist og Spann-Fischer Codependency Scale var stærkt korrelerede. Whitfields tjekliste har efterfølgende udviklet sig til The Patterns and Characteristics of Codependence. På CoDA Service Conference 2010 (CSC) var denne liste på 22 elementer i fire mønstre kaldet Denial, Low Self-Esteem, Compliance og Control til 55 elementer opdelt i de samme grupper med tilføjelsen af ​​Undvikelsesmønstre. Her er eksempler på hver af mønstrene:. “Jeg har svært ved at identificere, hvad jeg føler … Jeg dømmer hvad jeg synes, siger eller gør hårdt, som aldrig godt nok … Jeg lægger mine egne interesser til side for at gøre, hvad andre vil … Jeg tilbyder gratis råd og retning til andre uden at blive spurgt … Jeg bruger indirekte eller undvigende kommunikation for at undgå konflikt eller konfrontation.

CoDA genopstod i Danmark efter flere års pause i marts 2019 med et møde i Vanløse 5/3 og et onlinemøde 7/3 altså to møder inden for samme uge.

Trinene

 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over andre – at vores liv var blevet uhåndterligt.
 2. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage.
 3. Vi tog en beslutning om at lægge vores liv og vores vilje over til Guds omsorg – sådan som vi forstod Gud.
 4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.
 5. Vi indrømmede over for Gud, os selv og et andet menneske nøjagtigt, hvordan det forholdt sig med vores forseelser.
 6. Vi var helt indstillede på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.
 7. Vi bad ydmygt Gud fjerne vores ufuldkommenheder.
 8. Vi lavede en liste over alle personer vi havde gjort fortræd, og blev villige til at sone over for dem alle.
 9. Vi gjorde personligt bod til disse mennesker, hvor det var muligt undtagen i tilfælde, hvor det ville skade dem eller andre.
 10. Vi fortsatte vores selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt til Gud, sådan som vi forstod Gud, idet vi kun bad om viden om Guds vilje for os og om styrke til at udføre den.
 12. Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgt vi at bringe dette budskab videre til andre medafhængige og at praktisere disse grundtanker i alt, hvad vi foretog os.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Co-Dependents_Anonymous(Frit oversat)

http://coda-danmark.dk