CA – Cocaine Anonymous

Historie

Cocaine Anonymous er den danske gren af den engelske organisation med samme navn, og er et fællesskab af mænd og kvinder, der anvender tolvtrinsprogrammetfra Anonyme Alkoholikere til at holde sig frie fra afhængighed af kokain og andre stimulanser.

Dets seneste inkarnation blev grundlagt i Danmark i 2014, i København, og der er i skrivende stund (december 2014) 3 møder i Københavnsområdet hver uge. Grundet fundamentet i de 12 traditioner fra Anonyme Alkoholikere, er grupperne selvforsynende ved frivillige bidrag, uden tilknytning til religiøse eller politiske grupper, og forlanger kun at man hjælper andre med at blive clean fra stoffet.

Trinene

De 12 trin
1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse overfor kokain og alle andre
stemningsændrende substanser – at vores liv var blevet uhåndterlige.
2. Vi kom til at tro på, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft
tilbage.
3. Vi besluttede at lægge vores liv og vores vilje over til Gud, sådan som vi opfattede
Ham .
4. Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk selvransagelse .
5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske vores fejls
sande natur.
6. Vi blev helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.
7. Bad Ham ydmygt fjerne vores karakterbrister.
8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til
at gøre det godt igen over for dem alle.
9. Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt dette ikke det ville skade dem eller
andre.
10. Vi fortsatte vores selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det
straks.
11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud –
som vi opfattede Ham – idet vi bad kun om kendskab til Hans vilje med os og om
styrken til at udføre den.
12. Når vi som følge af disse trin, efter at have haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi
at bringe dette budskab videre til andre kokainafhængige og at praktisere disse
principper i alle vores anliggender.

Kilde: Wikipedia

https://ca-denmark.dk/