Al-Anon/Alateen pårørende til alkoholikere

Historie

Problemer forbundet med alkohol har eksisteret meget længe. Men det var først, da AA’s stiftere Bill W og Dr. Bob mødtes i 1935, at der blev udviklet et program til hjælp for alkoholikere. Udviklingen af Al-Anon fandt sted næsten parallelt med AA, fordi alkoholikernes koner erkendte, at de også var blevet påvirket negativt af familiesygdommen alkoholisme og havde brug for nogen at tale med om deres problemer. Så i stedet for kun at lave kaffe og te til deres ramte ægtefæller, gik kvinderne på mere systematisk vis sammen i grupper for at dele erfaring, styrke og håb.

Alanon

Antallet af disse kvindegrupper voksede støt fra 1935-1950, og i 1951, som er Al-Anons officielle opstartsår, oprettede Bill W’s kone Lois W og hendes veninde Anne B et administrationskontor, hvorfra de sendte post ud og fungerede som et samlingspunkt for de knap 87 grupper, der på det tidspunkt eksisterede i USA.

Organisation

Al-Anon har 6 serviceudvalg, internationale delegerede og postkassetømmere, der alle arbejder ud fra Al-Anons 12 Retningslinjer for servicearbejde.
Valgperioden for medlemmer til alle udvalg samt andre serviceposter er 3 år.

 • Alateenudvalget
 • Budgetudvalget
 • Hjemmesideudvalget
 • Informationsudvalget
 • Litteraturudvalget
 • Telefonudvalget
 • Internationale Delegerede

Man kan kun have én post i Al-Anon, så hvis man er i et serviceudvalg, kan man f.eks. ikke blive grupperepræsentant i sin hjemmegruppe.

De enkelte serviceudvalg mødes efter behov. Alle i Al-Anon med interesse for at tjene i et serviceudvalg opfordres til at melde sig til et af udvalgene. Der er altid brug for Al-Anon-medlemmer til at udføre servicearbejde i serviceudvalgene, for at Al-Anon i Danmark endnu bedre kan hjælpe alkoholikeres familier og venner.

Erklæring

Lad det begynde med mig
Når som helst og hvor som helst et menneske
rækker ud efter hjælp,
lad altid Al-Anons og Alateens
hånd være der og lad det altid begynde med mig.

HVAD ER ALATEEN?

Alateen er:
…et fællesskab af unge Al-Anon medlemmer, normalt teenagere, hvis liv er påvirket af, at en anden drikker. 

Alateen

Alateens formål
Unge Mennesker mødes for at:

 • dele erfaring, styrke og håb med hinanden
 • diskutere deres problemer
 • lære effektive måder at klare deres problemer på
 • opmuntre hinanden
 • hjælpe hinanden med at forstå principperne i Al-Anon programmet

Alateen-medlemmerne lærer,

 • at tvangs-drikkeri er en sygdom
 • at de kan adskille sig følelsesmæssigt fra alkoholikerens problemer og alligevel stadig elske ham
 • at de ikke er skyld i et andet menneskes drikkeri eller opførsel
 • at de ikke kan forandre eller kontrollere andre end sig selv
 • at de har de nødvendige ressourcer til at udvikle deres egne muligheder, uanset hvad der sker i hjemmet
 • at de kan udvikle deres egne tilfredsstillende og udbytterige erfaringer

 

Trinene

De 12 Trin er fundamentet for den personlige helbredelse i Al-Anon. Og for at gøre fremskridt i programmet er det vigtigt at studere disse trin. Principperne, der udtrykkes, er universelle og anvendelige for enhver, uanset hans eller hendes personlige tro. I Al-Anon stræber vi efter en stadig dybere forståelse af disse trin og beder om visdom til at gøre brug af dem i vort daglige liv.

Al-Anon-Familiegrupperne er et fællesskab af slægtninge og venner af alkoholikere, som deler deres erfaring, styrke og håb for at kunne løse fælles problemer. Vi tror, at alkoholisme er en sygdom, som hele familien bliver berørt af, og at ændrede holdninger dertil kan fremme helbredelse.

Al-Anon er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation eller institution. Al-Anon tager ikke stilling til noget stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen sag. Der betales intet kontingent. Al-Anon klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

Al-Anon har kun ét formål: at hjælpe alkoholikeres familier. Det gør vi ved at praktisere de 12 Trin, ved at byde alkoholikeres familier velkommen og bringe dem trøst, samt ved at vise alkoholikeren forståelse og opmuntre denne.

De 12 Trin:

 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke kunne klare vores liv.
 2. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage.
 3. Vi besluttede at lægge vores vilje og liv over til Guds omsorg – Gud som vi opfattede Ham.
 4. Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk selvransagelse over, hvad vi indeholdt.
 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl.
 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter.
 7. Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vores fejl.
 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle.
 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre.
 10. Vi fortsatte vores personlige selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den.
 12. Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til andre og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde.

Kilde: http://www.al-anon.dk

http://alateen.dk/