LAA – Love Addicts Anonymous

Formål

Anonyme kærlighedsafhængige blev startet for at have et sikkert sted, hvor kærlighedsafhængige kunne komme sig fra kærlighedsafhængighed.

I LAA vil vi dele vores erfaring, styrke og håb med hinanden. Som en gruppe, vil vi støtte hinanden betingelsesløst.

Vi vil også læse litteratur, udveksle ideer, bearbejde information og arbejde med de 12-trin i LAA som er tilpasset fra AA.

Du kan være sikker på, at ingen særlig ideologi vil blive tvunget ned over dig. Du kan tage, hvad du kan bruge og lade resten ligge.

Hvis du er en kærlighedsafhængig, eller tror du kan være det, slut dig til os på vores rejse mod at sætte kærligheden i perspektiv og etablere sunde relationer med os selv og andre. Lad os gøre sammen, hvad vi ikke kan gøre alene.

Anonyme kærlighedsafhængige er et fællesskab af mænd og kvinder, hvis fælles formål er at komme sig over vores usunde afhængighed af kærlighed, som den udspiller sig i vores fantasier og forhold.

Der er ingen gebyrer eller kontingenter. Vi er støttet gennem frivillige bidrag fra medlemmerne.

Vores primære formål er at komme os over kærlighedsafhængighed og tilbyde hjælp til den kærlighedsafhængige, der stadig lider.

Historie

En søgning på nettet giver ikke meget information her. Men, på den amerikanske hjemmeside kan man se at det er grundlagt af Susan P. & Howard G.

Vi modtager rigtig gerne mere information om dette fællesskabs historie hvis nogen ligger inde med det.

Trinene

1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over kærlighed, romantik, fantasier og forhold, –
og at vores liv var blevet uhåndterlige.
2. Vi kom til at tro på, at en magt større end os selv kunne genskabe vor sunde fornuft.
3. Vi besluttede, at lægge vor vilje og vort liv over til Guds omsorg –
sådan som vi opfattede Gud.4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.
5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan
det forholdt sig med vore fejl.
6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter.
7. Vi bad ydmygt Gud om at fjerne vore fejl.
8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd og blev villige til at
gøre det godt igen overfor dem alle.
9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt,
undtagen hvor dette ville skade dem eller andre.
10. Vi fortsatte med vor personlige selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi
det straks.
11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan
som vi opfattede Gud, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Guds vilje med os
og om styrken til at udføre den.
12. Idet vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe
dette budskab videre til andre kærlighedsafhængige og at efterleve disse principper på
alle områder af vores liv.

Kilder:

http://laa-danmark.dk/index.html